GERAN KTGS JINM | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» GERAN PEMINDAHAN ILMU » GERAN KTGS JINM

GERAN KTGS JINM

 RINGKASAN GERAN KTGS JINM

PERKARA MAKLUMAT
SUMBER DANA

PERUNTUKAN KHAS DARI PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC),
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PERUNTUKAN PROJEK

PERUNTUKKAN RM 8,000.00 - RM 15,000.00 (TERTAKLUK KEPADA KELULUSAN SEMASA)

TEMPOH PROJEK TIDAK MELEBIHI 1 TAHUN
MEMENUHI SALAH SATU BIDANG TUMPUAN/KLUSTER

bidang tumpuan utama universiti/kluster yang dikenalpasti di bawah JINM UPM:

  • komuniti setempat
  • komuniti pertanian
  • belia
  • warga emas
  • pesakit kanser
  • orang asli
  • pendidikan kanak-kanak
OBJEKTIF
  • BERDASARKAN KEPADA PERKHIDMATAN PEMINDAHAN ILMU; BUKAN PENYELIDIKAN
  • SKOP PROJEK BERDASARKAN KEPAKARAN KETUA PROJEK DAN AHLI PROJEK
  • HASIL & IMPAK PROJEK BERI SUMBANGAN BESAR KEPADA KOMUNITI- INDUSTRI
MAKLUMAT LANJUT RUJUK GARIS PANDUAN ATAU HUBUNGI URUSETIA GERAN

 

 

 
PENGENALAN

Pejabat Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM) merupakan satu entiti dibawah Universiti Putra Malaysia (UPM) yang bertanggungjawab memacu program komuniti universiti berdasarkan kepada Matlamat Universiti ke-3 UPM iaitu Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat.

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) sebagai entiti di bawah JINM telah diamanahkan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan. Bagi mencapai matlamat tersebut, UCTC memainkan peranan untuk mendapatkan dana bagi menjayakan program komuniti melalui pemindahan ilmu dan pengembangan.

Salah satu sumber dana yang boleh dipohon oleh akademia di UPM untuk menjayakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan ialah Knowledge Transfer Grant Scheme JINM (KTGS JINM) dimana sumber dana adalah peruntukan khas daripada Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), UPM. Pengagihan dana ini adalah tanggungjawab UCTC.

Tujuan skim geran ini adalah untuk membentuk para akademia dalam menyampaikan dan memindahkan ilmu hasil dari penyelidikan mereka kepada industri atau komuniti sasaran.

PERMOHONAN GERAN KTGS JINM

 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KTGS JINM

 

BORANG KTGS JINM

 

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, HUBUNGI KAMI:

Urus setia Geran KTGS JINM
Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Universiti Putra Malaysia
43400, Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

No. Telefon : + 603-9769 1826/1847 
Email:  uctc.ktgsjinm@upm.edu.my 


Kemaskini:: 15/09/2022 [m_syafiq]

PERKONGSIAN MEDIA

BWDYOA3:14:59