Kemudahan di UCTC UPMBilik Latihan UCTC

  • Boleh Memuatkan sehingga 50 orang
  • Sistem audio serta projektor disediakan
  • Keperluan ICT perlu ditempah terlebih dahulu
  • Papan selak (flipchart disediakan)
Kategori Kadar Baru Sehari (RM) Kadar Baru Setengah Hari (RM) 
Kakitangan Universiti, Pelajar dan Persatuan UPM 75 50
Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan 150 100
Badan Perniagaan Kerajaan/Swasta/Persendirian/Anak Syarikat UPM/Koperasi 250 150

 Bilik Mesyuarat Pusat UCTC

  • Boleh memuatkan sehingga 50 orang
  • Projektor disediakan
  • Mesin air minuman disediakan
Kategori Kadar Baru Sehari (RM) Kadar Baru Setengah Hari (RM) 
Kakitangan Universiti, Pelajar dan Persatuan UPM 75 50
Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan 150 100
Badan Perniagaan Kerajaan/Swasta/Persendirian/Anak Syarikat UPM/Koperasi 250 150

 

Pusat Sumber UCTC

  • Memilki lebih 2000 koleksi bahan bacaan berkaitan pertanian.
  • Terdapat bilik perbincangan untuk muatan 50 orang
Kategori Kadar Baru Sehari (RM) Kadar Baru Setengah Hari (RM) 
Kakitangan Universiti, Pelajar dan Persatuan UPM 75 50
Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan 150 100
Badan Perniagaan Kerajaan/Swasta/Persendirian/Anak Syarikat UPM/Koperasi 250 150

 

Kemudahan Internet

  • UCTC menyediakan kemudahan internet melalui wayarless (hotspot@UCTC) secara percuma.

 

UNTUK MAKLUMAT LANJUT,HUBUNGI KAMI:

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Bangunan Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Fax: 03-9769 4114 / 4107
Tel:  03-8947 1848
email: mimz@upm.edu.my